Bioinformatikos skyriaus privatumo politika

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto Bioinformatikos skyriuje asmens duomenys yra tvarkomi siekiant administruoti šiame skyriuje sukurtų ir palaikomų bioinformatikos internetinių serverių paslaugas.

Šiuo metu palaikomi bioinformatikos internetiniai serveriai yra:

Asmens duomenys yra gaunami iš pačių duomenų subjektų, kurie paprastai yra fiziniai asmenys, besinaudojantys bioinformatikos internetiniais serveriais. Siekiant padaryti šių serverių naudojimą patogesnį, gali būti saugomi asmenų vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai.

Asmens duomenys yra tvarkomi remiantis šiais teisiniais pagrindais:

Tvarkant asmens duomenis, yra laikomasi Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašo, patvirtinto 2018 gegužės 25 d. Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu Nr. R-316.

Asmens duomenys yra saugomi Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto Bioinformatikos skyriaus serveriuose. Priėjimą prie asmens duomenų gali turėti tik Bioinformatikos skyriaus darbuotojai, kurie administruoja internetinius serverius. Asmens duomenys trečiosioms šalims neperduodami ir neanalizuojami, išskyrus internetinių serverių naudojimo statistinių duomenų pateikimą, siekiant pagrįsti Bioinformatikos skyriaus finansavimo poreikį. Esant teisiniam pagrindui ir pasiekus tikslą duomenys yra sunaikinami.

Bioinformatikos skyriaus internetiniai serveriai gali įrašyti slapukus į naudotojų kompiuterius. Šie slapukai palaiko internetinių serverių funkcionalumą, siekiant padaryti juos patogesnius naudoti. Taip pat slapukai gali būti naudojami analizuojant internetinių serverių naudojimo statistiką.

Nuorodos:

Privacy Policy of the Department of Bioinformatics

At the Department of Bioinformatics (Institute of Biotechnology, Life Sciences Center, Vilnius University) personal data are processed in order to administer the services of bioinformatics web servers which are developed and maintained at this department.

Currently supported bioinformatics web servers are:

Personal data are obtained from the data subjects themselves, who are usually the natural persons using the bioinformatics web servers. To make the use of these web servers more convenient, the names and e-mail addresses of individuals can be stored.

Personal data are processed on the following legal basis:

When processing personal data, the Description of the Procedure of Personal Data Processing at the Vilnius University, approved on 25 May 2018 by the order No. R-316 of the Rector of the Vilnius University, is followed.

Personal data are stored on the servers of the Department of Bioinformatics (Institute of Biotechnology, Life Sciences Center, Vilnius University). Only the employees of the Department of Bioinformatics who administer the web servers may have access to the personal data. Personal data are not transferred to third parties or anyhow analyzed, except for the presentation of the statistics on the use of the web servers in order to justify the need for funding for the Department of Bioinformatics. Under the legal basis and when the purpose is achieved, the data are destroyed.

The web servers of the Bioinformatics department can store cookies on users' computers. These cookies support the functionality of web servers aiming to make them more user-friendly. Cookies can also be utilized to analyze statistics about the use of web servers.

Links: